Ανακύκλωση

ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (PMD, ΧΑΡΤΙ, ΓΥΑΛΙ, ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ)
(Απέναντι από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου)

2. ΟΔΟΣ ΤΑΜΑΣΟΥ (PMD, ΧΑΡΤΙ)
(Στη διασταύρωση με την οδό Βυζακιάς)

3. ΟΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ (PMD, ΧΑΡΤΙ)
(Πλάι στην είσοδο του Κοινοτικού Γηπέδου)

4. ΟΔΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ (PMD, ΧΑΡΤΙ)
(Δίπλα από το παλαιό κοιμητήριο της Κοινότητας)

5. ΟΔΟΣ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ (PMD, ΧΑΡΤΙ)
(Στην είσοδο της οδού)