Εκκλησίες και Χώροι Λατρείας

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα κτίσθηκε η σημερινή εκκλησία του χωριού που είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Καθολική και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα των γενεθλίων της. Εγκαινιάσθηκε το 1882 από το Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Είναι ρυθμού νεοκλασικού, μονόκλιτη και κτίσθηκε στη θέση παλαιού μικρού ναού κατά πάσα πιθανότητα του 15ου με 16ου αιώνα. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι στο ναό σώζονται εικόνες εκείνης της εποχής, καθώς επίσης και τμήμα του νότιου τοίχου με θαυμάσιες τοιχογραφίες που απεικονίζουν την Δευτέρα Παρουσία.

Παλαιότερα υπήρχαν άλλες έξι εκκλησίες όπως, του Αγίου Δημητριανού, Επισκόπου Ταμασσού, του Αγίου Γεωργίου, της Σταυρόπετρας κ.λ.π.