Πολεοδομικές ζώνεςΠατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις εγκριθείσες από την Υπουργό Εσωτερικών επεκτάσεις των Πολεοδομικών Ζωνών για το 2013.


Ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων που ζήτησε το Κ.Σ. για μετατροπή γεωργικής ζώνης σε οικιστική, έχει εγκριθεί (περίπου 80%). Οι προτάσεις για μετατροπή κτηνοτροφικής ζώνης σε γεωργική, γεωργικής ζώνης σε βιοτεχνική και η πρόταση για καθορισμό εμπορικού άξονα (Εβ) κατηγορίας ΙΙ επί της λεωφόρου Μαχαιρά, έχουν απορριφθεί.