Σχολείο – Σταθμοί

Το σχολείο του χωριού έχει περίπου 110 παιδιά με πέντε δασκάλους. Το παλαιότερο κτίριο – «πάνω σχολείο» – κτίστηκε γύρω στα 1925 ενώ το «κάτω σχολείο» που σήμερα δεν υπάρχει, κτίστηκε στα 1940. Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας κτίστηκαν αίθουσες για τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου, πατήστε εδώ (Προς το παρών, η ιστοσελίδα δουλεύει μόνο με Internet Explorer).

Κτίστηκε νέο κτίριο Νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτούν παιδιά της κοινότητας καθώς και παιδιά από γειτονικές κοινότητες.

Λειτουργεί ακόμα ο Σύνδεσμος Κοινοτικής Ευημερίες (Σ.Κ.Ε.) με σκοπό την οικονομική και άλλη υποστήριξη απόρων οικογενειών και ατόμων καθώς και Τράπεζα αίματος του χωριού.