Επιτροπές

Για πιο σωστή λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και εξυπηρέτηση, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργηθούν Υποεπιτροπές στις οποίες τα μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένα καθήκοντα.

 

 
Οι υποεπιτροπές αυτές είναι οι εξής:

 

 
 • Τεχνική – Αναπτυξιακών έργων
  • Ιωάννου Ελευθέριος -Πρόεδρος
  • Κυριακίδης Αντρέας
  • Μελά Στάλω
 • Καθαριότητας – Υγειονομικών – Περιβάλλοντος
  • Ιταλού Ελένη – Πρόεδρος
  • Γρηγορίου Φίλιππος
  • Κυριακίδης Αντρέας
 • Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
  • Γαβριέλα Κασσιανίδου
  • Ιταλού Ελένη
  • Γρηγορίου Φίλιππος
 • Υδατοπρομήθειας
  • Δρουσιώτης Παναγιώτης – Πρόεδρος
  • Ιωάννου Ελευθέριος
  • Γαβριέλα Κασσιανίδου
 • Κοινοτικής Ευημερίας Σ.Κ.Ε
  • Μελά Στάλω – Πρόεδρος
  • Δρουσιώτης Παναγιώτης
  • Χρυσάνθου Ελένη
 • Σχολικής Εφορείας
  • Γρηγορίου Φίλιππος – Πρόεδρος
  • Ιωάννου Ελευθέριος
  • Δρουσιώτης Παναγιώτης
 • Νεολαίας
  •  Κυριακίδης Αντρέας – Πρόεδρος
  • Χρυσάνθου Ελένη
  • Γαβριέλα Κασσιανίδου
 • Επικοινωνίας
  • Χρυσάνθου Ελένη – Πρόεδρος
  • Ιταλού Ελένη
  • Μελά Στάλω