Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο: Πέτρου Μάριος (Πρόεδρος)
Διεύθυνση: Βυζακιάς 7, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99583757
 
Ονοματεπώνυμο: Γαβριέλα Κασσιανίδου
Διεύθυνση:  Γρίβα Διγενή 92, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 96883998
 
Ονοματεπώνυμο: Γρηγορίου Φίλιππος
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λουβιά 21, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99913068
 
Ονοματεπώνυμο: Δρουσιώτης Παναγιώτης
Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα Διγενή 84, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99650587
 
Ονοματεπώνυμο: Ιταλού Ελένη
Διεύθυνση: Μιχαήλ Κάσιαλου 1, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 96489985
 
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννου Ελευθέριος
Διεύθυνση: Γεωργιού Γρίβα Διγενή 40, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99510141
 
Ονοματεπώνυμο: Κυριακίδης Αντρέας
Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη 22, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99844321
 
Ονοματεπώνυμο: Μελά Στάλω
Διεύθυνση: Ευαγόρα Παλλικαρίδη 2, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99443127
 
Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθου Ελένη(Αντιπρόεδρος)
Διεύθυνση: Μιχαήλ Καραολή 6, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99193975

 

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Χαμηλού(Γραμματέας)
Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα Διγενή 53, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99302930

 

 

 

Αστυνομικός της γειτονιάς: Τατιάνα Σιακού

 

 Τηλέφωνο: 99449132

 

 

 

Εργάτης Κ.Σ.Ψ. Γενικών Καθηκόντων:

   
Ονοματεπώνυμο: Κύπρος Ιγνατίου Κυπριανού
Διεύθυνση: Κύπρου Κονναρή 21, 2630 Ψιμολόφου
Τηλέφωνα: 99423546